SVVS Praha 7, Nad Štolou , Rok 1967, Třída 3A

 


Adresa školy:  Nad Štolou 1/1510   17000  Praha 7  
Dnes se jmenuje Gymnasium Nad Štolou a ma výborné místo na Internetu na:
  http://www.gymstola.cz    
     


Click ... na vetsi fotografii

Click:  High resolution ... Low resolution

Click ... na vetsi fotografii

Tady jsou dva historické dokumenty z roku 1967.  Za každým je velká fotografie ... CLICK!

Na místě: 
http://www.spoluzaci.cz/schoolScreen?schoolId=699 je detailní seznam naší školy, ale z roku 1967 mají jenom třídy 3D a 3G, bohužel tam nemají 3A.

To  www.Cernikovsky.com main page

This page was last updated on 11/12/07.